Ζητήματα ασφάλειας στη νέα τάξη πραγμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1371-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 396 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσδιορίσει την έννοια της ασφάλειας, αλλά και να προσεγγίσει την ουσία της υπό το πρίσμα της εξελικτικής της διάστασης. Λειτουργώντας σε επίπεδο ανάλυσης, η μελέτη επιχειρεί την ανάδειξη και καταγραφή των βασικών παραμέτρων-ζητημάτων που διέπουν την εθνική και διεθνή ασφάλεια, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τις αφετηρίες τους και παρακολουθώντας την ιστορική τους εξέλιξη. Παράλληλα επιχειρείται σύνθεση του πλέγματος που προσδιορίζει «το νέο περιβάλλον ασφάλειας» σε σχέση με τις τάσεις και τις ροπές που αναπτύσσονται στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ - ΦΟΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΝΕΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: «ΚΡΑΤΗ-ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ» ΚΑΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Add: - Upd: