Ζητήματα αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1784-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2007
Ελληνική, Νέα
€ 48.69 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
547 σελ.