Εφημερίδες και δημοσιογράφοι
Η μικρή ιστορία των εφημερίδων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λευκωσίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-236-351-5
Ελληνική, Νέα
€ 17.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 367 σελ.
Περιγραφή

Δύο δημοσιογραφικές έρευνες που πραγματοποίησε ο Τάκης Ψαράκης το φθινόπωρο του 1985 και το πρώτο εξάμηνο του 1986 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία έρχονται να συνεισφέρουν χρήσιμο κατά τη γνώμη μας πρωτογενές υλικό για την ιστορική διαδρομή των εφημερίδων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία. Υλικό εμπλουτισμένο με τις μαρτυρικές ενθυμήσεις και απόψεις διευθυντικών στελεχών και συντακτών αυτών των εντύπων. Το `πορτρέτο` κάθε εφημερίδας `φιλοτεχνήθηκε` βάσει του υλικού που μας παραχωρήθηκε ή προέκυψε από τις στιχομυθίες, μαρτυρίες και ενθυμήσεις που προσεκόμισαν τα διευθυντικά στελέχη καθώς και παλαιοί συντάκτες των ίδιων εντύπων. Στις έρευνες, πέρα από την παράθεση στοιχείων και μαρτυριών, αναζητήθηκαν οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών των εφημερίδων, σε θέματα δεοντολογίας, κυκλοφοριακής και άλλης στρατηγικής τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Δηλαδή, πάνω σε ζητήματα τα οποία επανέρχονται με διαφορετική μορφή κάθε τόσο. Ο συγγραφέας, πάντως, αυτών των ερευνών κατέληξε, ύστερα από αρκετό προβληματισμό, ότι πιο χρήσιμο για τον ερευνητή, μελετητή αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο θα ήταν να μην απαλειφθεί τίποτε. Να προσκομιστεί όλο το υλικό με τα πλεονεκτήματα και τις τυχόν αδυναμίες του. Ο διορατικός κι ενημερωμένος αναγνώστης πιστεύουμε ότι από το πρωτογενές αυτό υλικό θα κατορθώσει να διακρίνει τα στοιχεία με ιστορική σημασία και αξία, που συγκεντρώθηκαν σ` αυτές τις δύο έρευνες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]