Έφηβοι και οικογένεια
Πως βλέπουν την οικογένεια οι μαθητές της Β και Γ τάξης λυκείου: Κοινωνιολογική εμπειρική μελέτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0687-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 239 σελ.
Περιγραφή

Σήμερα είναι διάχυτη η άποψη ότι ο θεσμός της οικογένειας, το κύτταρο της κοινωνικής οργάνωσης, περνά περίοδο κρίσης. Κρίση, όμως, της οικογένειας σημαίνει (την) κρίση ολόκληρης της κοινωνίας. Για τα όσα «κακώς δρώμενα» επισυμβαίνουν στο κοινωνικό στερέωμα καθίσταται υπεύθυνη η οικογένεια, η οποία θεωρείται από τους επικριτές της ότι αδυνατεί να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη και τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζονται οι έφηβοι. (. . .) Μέσω της κοινωνικής ευαισθησίας που διέπει τις κριτικές αντιλήψεις των εφήβων επαναπροσδιορίζονται οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που έχουμε για να στηρίξουμε την οικογένεια ως φορέα της κοινωνικο-πολιτισμικής πραγματικότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ