Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική
Thermodynamics (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-717-8
Ίων, Αθήνα, 12/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 75.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,646 γρ, 994 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Κάθε κεφάλαιο περιέχει παραδείγματα τα οποία στηρίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και τα περισσότερα έχουν βγει από πρακτικά προβλήματα. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου παρατίθεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση όπου συνοψίζεται η πιο σημαντική ύλη.

Περιεχόμενα:

- Έννοιες της Θερμοδυναμικής
- Ιδιότητες των Ουσιών
- Διατήρηση της Μάζας
- Διατήρηση της Ενέργειας
- Εντροπία και ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής
- Ανάλυση Θερμοδυναμικών Συστημάτων Σύμφωνα με τον Δεύτερο Νόμο
- Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Αερίου
- Κύκλοι Ατμού
- Θερμοδυναμικές Σχέσεις
- Θερμοδυναμική Συμπεριφορά των Πραγματικών Αερίων
- Μη Αντιδρώντα Μίγματα Αερίων
- Θερμοδυναμική των Χημικών Αντιδράσεων
- Χημική Ισορροπία
- Εισαγωγή στη Μονοδιάστατη Συμπιέσιμη Ροή
- Βιβλιογραφία
- Πίνακες, Παραρτήματα Εικόνες , Διαγράμματα.