Εφαρμοσμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-4965-8
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 6/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 9.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 216 γρ, 166 σελ.
Περιγραφή

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού προσεγγίζεται εδώ με την κλασική της έννοια, σε συνδυασμό με σύγχρονες θεωρίες της επαγγελματικής προσωπικότητας του John Holland και της συναισθηματικής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. Ανάμεσα σε άλλα, παρατίθενται περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων υπό μορφή ερωτήσεων, όπου παρέχονται οι κατάλληλες απαντήσεις. Ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή, παρουσιάζονται θέματα όπως η οργανωτική διάρθρωση και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, ο προγραμματισμός και η επιλογή προσωπικού, η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, η συνέντευξη εργασίας, η εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού, τα συστήματα αμοιβών και κοινωνικών παροχών, η παραγωγικότητα εργασίας, καθώς και οι βασικές αρχές της ορθολογικής και αποτελεσματικής διοίκησης. Η θεωρητική γνώση και διδασκαλία του αντικειμένου έχει συνδυαστεί με τις πρακτικές εμπειρίες και την πολυετή ενασχόληση των συγγραφέων με το θέμα. Αυτό αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου, αφού βοηθά στην κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όχι μόνο για μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και για κάθε εμπλεκόμενο με την καθημερινή διοίκηση των ανθρώπων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Βασικές έννοιες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Σύντομη ιστορική αναδρομή
Οργανωτικά σχήματα-οργανογράμματα
Η άτυπη οργάνωση
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
Περιγραφή θέσεων εργασίας (job description)
Θέση εργασίας, επάγγελμα, καριέρα, εργατικό δυναμικό, απασχόληση
Επιλογή και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
Οι έξι τύποι επαγγελματικής προσωπικότητας του Holland
Ψυχομετρία: μια σύντομη αναφορά
Το βιογραφικό σημείωμα
Η συνέντευξη εργασίας
Η εκπαίδευση προσωπικού
Η αμοιβή εργασίας
Συστήματα αμοιβής εργασίας
Η εσωτερική αξιολόγηση του προσωπικού
Βασικές αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης
Περιπτωσιολογία καταστάσεων συναισθηματικής νοημοσύνης
Η έννοια της παραγωγικότητας
Η παραγωγικότητα εργασίας
Βασικές αρχές ορθολογικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Περιπτωσιολογία καταστάσεων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Επιλογή βιβλιογραφίας
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Οι συγγραφείς του βιβλίου