Εφαρμογές συστημάτων συλλογής δεδομένων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6674-69-3
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
424 σελ.