Εφαρμογές πληροφορικής στη δημοσιογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8050-15-0
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1999
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 23 εκ., 700 γρ., 415 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές της Δημοσιογραφίας και έχει σαν σκοπό:
- Να τους φέρει σε επαφή με τις βασικές και απαραίτητες τεχνολογικές έννοιες της πληροφορικής.
- Να συμβάλει στην εκμάθηση βασικών προγραμμάτων, με έμφαση σε αυτά που υποστηρίζουν τις διαδικασίες και τεχνικές συλλογής, επεξεργασίας, μορφοποίησης, και διάδοσης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφόρησης.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00