Ευρωπαϊκή μακροοικονομική
Macroeconomics : A European Text (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1220-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 69.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
26 x 21 εκ, 1,841 γρ, 500 σελ.
τ. 2
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο έχει σκοπό να εισαγάγει τους προπτυχιακούς, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους οικονομικούς αναλυτές στα σύνθετα, σημαντικά και επίκαιρα - όσο ποτέ άλλοτε - ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Στη βάση του αναγκαίου θεωρητικού και ιστορικού πλαισίου του 20ου αιώνα, ερμηνεύονται αφενός το ευρύτατο φάσμα των οικονομικών και πολιτικών δεδομένων και αφετέρου τα αντίστοιχα διεθνή οικονομικά γεγονότα που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική ύφεση των ημερών μας. Το βιβλίο επιχειρεί μια αναλυτική προσέγγιση στην διεθνή πολιτική οικονομία, εστιάζοντας και στη θεωρία και στην πράξη. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕΡΟΣ IV
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΜΕΡΟΣ V
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΜΕΡΟΣ VI
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ VII
ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΣ «ΜΥΘΟΣ». ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ