Ευθύνη για ενέργειες βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1978-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2/2008
Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
520 σελ.