Ερωτικά
Ημερολόγιο 1999
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-234-567-2
Άγκυρα, Αθήνα, 1998
Ελληνική, Νέα
€ 5.75 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλη εκτύπωση, Ημερολόγιο
11 x 11 εκ