Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ι. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0855-9
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
317 σελ.