Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ι. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0855-9
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
317 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00