Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
IV. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 189-314)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1355-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
546 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00