Ερμηνεία κατ' άρθρο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΙΙ. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Άρθρα 1-80
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1120-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 55.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
14 x 21 εκ., 922 γρ., 566 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00