Έριδες μεταφιλοσοφίας
Ricoeur, Foucault, Derrida, Jankélévitch, Popper, Habermas
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-348-113-3
Πλέθρον, Αθήνα, 10/2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 183 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια σειρά μελετών, οι περισσότερες από τις οποίες εκφωνήθηκαν και συζητήθηκαν σε πανεπιστημιακά σεμινάρια. Έτσι εκτίθενται με σύντομο και εύληπτο τρόπο συζητήσεις και φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις που έλαβαν χώρα κυρίως σε γαλλικό αλλά και αγγλοσαξονικό και γερμανικό πλαίσιο. Αυτές οι αντιπαραθέσεις διασταυρώνονται σε ορισμένα σημεία μεταξύ τους και υπακούουν σε ένα μεταφιλοσοφικό μέλημα του συγγραφέα: πως η φιλοσοφία μπορεί να αναστοχαστεί τις ίδιες τις προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάριν, η συζήτηση μεταξύ Foucault και Derrida γύρω από το Cogito και την τρέλα στον Descartes, εκείνη όπου έρχονται αντιμέτωποι σχετικά με το πρόβλημα της μεταφοράς οι Derrida και Ricoeur, και εκείνη όπου αντιπαρατίθεται ο Popper και ο Habermas γύρω από τα προβλήματα της ολότητας και του ολισμού. Η συλλογή αυτή τελειώνει με ένα κείμενο διαφορετικού ύφους, το «Curriculum Vitae: Από τη χειραφέτηση στην χειραγωγία», όπου η φιλοσοφία συναντά την ποίηση και ο στοχασμός την ψυχανάλυση και τη θεολογία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Απόψεις για το φιλοσοφικό επιχείρημα: Gilbert Ryle, Chaim Perelman, Paul Ricoeur
Paul Ricoeur, Jacques Derrida: Η έριδα για τη μεταφορά
Michel Foucault, Jaques Derrida: Cogito και Ιστορία της τρέλας
Το διακύβευμα της εξουσίας στο Η βούληση για γνώση του Michel Foucault
Louis Althusser: Φιλοσοφία και ιστορία
Άγνοια και σωκρατική ειρωνεία
Vladimir Jankelevitch: Ειρωνεία και ηθική
Rene Girard και Paul Dumouchel: Μιμητική επιθυμία και κοινωνική αντιπαλότητα
Αυτοαναφορά και σχετικισμός στη νεότερη φιλοσοφική και κοινωνιολογική συζήτηση
Karl Popper, Jugren Habermas: Κριτική και υπεράσπιση του ολισμού
Roberto Miquelez: Υποκείμενο και ιστορία
Curriculum Vitae: Από τη χειραφέτηση στη χειραγωγία