Έρευνα: Στερεότυπες αντιλήψεις των δασκάλων και συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98472-0-9
Mega Poster, Αθήνα, 9/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 88 γρ, 55 σελ.
Περιγραφή

[...] Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε εμπειρικά κατά πόσο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει σχέση με τις αντιλήψεις τους για τον Ευρωπαίο "άλλο".
Η βασική μας υπόθεση είναι ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει άμεση σχέση με τις αντιλήψεις τους. Ειδικότερα, υποθέτουμε ότι, όσοι συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από όσους δεν συμμετείχαν, και ότι όσοι συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι περισσότερο θετικοί προς την ΕΕ και δεν νιώθουν να απειλούνται ως πολίτες της ΕΕ. [...]