Έρευνα στις ελληνικές φυλακές
Τα σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας: Με παραρτήματα από εκθέσεις του συμβουλίου της Ευρώπης και της ελληνικής βουλής για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-256-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1995
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 431 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ένα κεντρικό πρόβλημα του Δικαίου των Ανηλίκων με θεωρητικό ενδιαφέρον αλλά και σημαντικές πρακτικές προεκτάσεις, είναι το εάν, πόσο πολύ και γιατί οι ανήλικοι που διαβιώνουν στα κάθε είδους ιδρύματα και καταστήματα κράτησης ακολουθούν βαθμιαία μιαν εγκληματική σταδιοδρομία και αποτελούν έτσι αργότερα, λόγω της επανειλημμένης υποτροπής τους, τη βασική δεξαμενή τροφοδότησης και συνεχούς διόγκωσης του πληθυσμού των φυλακών ενηλίκων.
Άμεσα συνδεδεμένες με το πρόβλημα αυτό από την άποψη της αιτιολογίας-ερμηνείας του είναι τρεις ομάδες συναφών ερωτημάτων:
Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται ερωτήματα ως προς την ατομική και την οικογενειακή κατάσταση αυτών των ανηλίκων, το μορφωτικό τους επίπεδο, τις σχέσεις τους με τους γονείς και το σχολείο, την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, τις παρέες που είχαν εκτός φυλακής, τον τρόπο διάθεσης του ελεύθερου χρόνου τους, το είδος της επαγγελματικής εργασίας τους και τους άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν συνήθως (μαζί με τις βιολογικές καταβολές) τη μετέπειτα πορεία ενός ανθρώπου.
Στη δεύτερη ομάδα υπάγονται ερωτήματα για τις σχέσεις των ανηλίκων με την ποινική δικαιοσύνη κατά την περίοδο έως τον τελευταίο εγκλεισμό τους, τη στάση τους απέναντι στο μέτρο ή την ποινή που τους επιβλήθηκε, τις προσδοκίες τους για το μέλλον καθώς και για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές ανηλίκων (που ονομάζονται επισήμως, κατ` ευφημισμόν, `σωφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων`), όπως τουλάχιστον βιώνουν τις συνθήκες αυτές οι ανήλικοι κρατούμενοι. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Α'ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
(Σύνταξη της Έκθεσης από τον Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών)
Ι. Εισαγωγικά
II. Πορίσματα της Έρευνας
Ατομική Κατάσταση
Σχέση με γονείς και κηδεμόνες
Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γονέων και κηδεμόνων
Μορφωτικό επίπεδο ανηλίκων
Εργασία ανηλίκων
Ελεύθερος χρόνος
Σχέσεις με τη Δικαιοσύνη
Συνθήκες κράτησης
Σχέσεις με το οικείο περιβάλλον
Προσδοκίες για το μέλλον
III. Ανακεφαλαίωση και Συμπεράσματα
Ακολουθούν οι πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας
Β' ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 37 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(Παρουσίαση και επιστημονική προσέγγιση του θέματος από την Καθηγήτρια Φωτεινή Μηλιώνη, με τίτλο 'Το πρόβλημα της παραβατικότητας των ανηλίκων. Φαινομενολογία - Μεταχείριση')
Ι. Εισαγωγικά
II. Παρουσίαση περιπτώσεων
Αστικά κέντρα (15 περιπτώσεις)
Επαρχία (9 περιπτώσεις)
Ίδρυμα (7 περιπτώσεις)
Ανήλικες κρατούμενες (16 περιπτώσεις)
III. Συμπεράσματα
Συνθήκες κράτησης
Προανάκριση
IV. Συνοπτική Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Πορίσματα από την έρευνα που διενήργησε στις Ελληνικές Φυλακές η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας και των Συνθηκών Διαβίωσης των Κρατουμένων, 1994. Επιστημονικοί συνεργάτες της Επιτροπής ήσαν οι Καθηγητές Πανεπιστημίου Νέστωρ Κουράκης και Ιάκωβος Φαρσεδάκης. Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής)
Θέματα που αφορούν στην Αντεγκληματικη Πολιτική
Θέματα που αφορούν στην Απονομή της Δικαιοσύνης
Η Κατάσταση των Φυλακών της Χώρας
Το Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας
Μέριμνα για τους Αποφυλακιζόμενους
Ζητήματα από τη Διακίνηση Ναρκωτικών και τη Μεταχείριση των Εξαρτημένων Ατόμων
Γυναίκες Κρατούμενες
Ανήλικοι Κρατούμενοι
Αλλοδαποί Κρατούμενοι
Συγκρότηση-Σύνθεση της Επιτροπής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (ΕΠΒ) ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
(Έκθεση που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή τον Σνμβουλίου της Ευρώπης έπειτα από επιτόπια έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές δυνάμει του ν. 1949/91: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1987)
Διαβιβαστική επιστολή της εκθέσεως από τον Πρόεδρο της ΕΠΒ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ημερομηνίες επισκέψεως και σύνθεση αποστολής
Εγκαταστάσεις στις οποίες έγιναν επισκέψεις
Διαβουλεύσεις της επιτροπής
Συνεργασία που υπήρξε κατά την επίσκεψη
Πλαίσιο της επίσκεψης της ΕΠΒ
II. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
[Α. Αστυνομικές εγκαταστάσεις]
Β. Εγκαταστάσεις φυλακών
1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
2. Βασανιστήρια και άλλες μορφές κακοποίησης
3. Συνθήκες κράτησης στις φυλακές που έγιναν επισκέψεις
υλικές συνθήκες και δραστηριότητες
επαφή με τον έξω κόσμο
πειθαρχία και απομόνωση
διαδικασίες παραπόνων και επιθεωρήσεως
διαχωρισμός διαφόρων κατηγοριών κατηγορουμένων
4. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας
υπηρεσίες υγείας-περίθαλψης στις φυλακές όπου έγιναν επισκέψεις
το Νοσοκομείο των Φυλακών του Συγκροτήματος Φυλακών Κορυδαλλού
η Ψυχιατρική Μονάδα του Συγκροτήματος Φυλακών Κορυδαλλού
[Γ. Ψυχιατρικά Ιδρύματα]
III. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
[Α. Αστυνομικά Τμήματα]
Β. Εγκαταστάσεις Φυλακών
[Γ. Ψυχιατρικά Ιδρύματα]
Δ. Ενέργειες σχετικά με τις συστάσεις, τα σχόλια και τις ζητούμενες πληροφορίες της ΕΠΒ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ EΚΘΕΣH ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 14-26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
Το κείμενο της απάντησης