Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-023-3
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
18 x 25 εκ., 894 γρ., 374 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει σαν σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στη έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι οργανωμένα σε πέντε μέρη:
- Το πρώτο μέρος `Η Πληροφορία στο διαδίκτυο` διαπραγματεύεται θέματα διαδικτύου καθώς και θεωρίας της πληροφορίας.
- Το δεύτερο μέρος `Υπηρεσίες και Εργαλεία Αναζήτησης` αναφέρεται στις μηχανές αναζήτησης, τους θεματικούς καταλόγους, τις πύλες, καθώς και σε ειδικά και υβριδικά εργαλεία αναζήτησης.
- Το τρίτο μέρος `Διεθνείς και Ελληνικοί και δικτυακοί τόποι` παρουσιάζει αναλυτικά τις διεθνείς και ελληνικές μηχανές αναζήτησης και τους θεματικούς καταλόγους καθώς και τις ελληνικές πύλες.
- Το τέταρτο μέρος `Αναζήτηση και αξιολόγηση` καλύπτει θέματα μεθοδολογίας αναζήτησης, αξιολόγησης των πηγών και σύγκρισης μηχανών αναζήτησης.
- Το τελευταίο μέρος `Ειδικά θέματα` αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιών αναζήτησης ειδήσεων, το αόρατο www, τα Weblogs, καθώς και ειδικές αναζητήσεις.
Τέλος στην περιοχή του παραρτήματος παρουσιάζονται εκτενώς τρεις εφαρμογές, το Acrobat Reader, ο Copernic Agent και το Teleport.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
4. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
6. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
7. ΕΙΔΙΚΑ & ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
8. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
9. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
10. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
ΜΕΡΟΣ Δ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
13. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15. ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ WWW
16. WEBLOGS
17. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-05-30 09:27:07