Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7402-29-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 643 γρ, 406 σελ.
Περιγραφή

Το συνδικαλιστικό κίνηµα αποτελεί έκφραση της συλλογικής εκπροσώπησης των µισθωτών, µε στόχο την ικανοποίηση των συµφερόντων τους απέναντι στην πολιτική του κεφαλαίου και αντλεί τις βάσεις της εµφάνισης και ανάπτυξής του, στην ιστορική και κοινωνική εξέλιξη η οποία συνέτεινε στην παράλληλη ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και στη συνεπαγόµενη δηµιουργία του κόσµου της µισθωτής εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το συνδικαλιστικό κίνηµα το οποίο δηµιουργείται και αναπτύσσεται από τις αρχές του 19oυ αιώνα, µε τα πρώτα σπέρµατα της βιοµηχανικής επανάστασης, κατανοεί τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των γενικών συµφερόντων των µισθωτών εργαζοµένων, της εργασίας γενικά, και ως κίνηµα που δεν αποσκοπεί µόνο στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των εργατών αλλά και ως κοινωνικοπολιτικό κίνηµα χειραφέτησης της εργατικής τάξης.
Η µελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ µε τίτλο "Εργασία και συνδικάτα στον 21ο αιώνα" αποτελεί µία προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης των συνθηκών δηµιουργίας και εξέλιξης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα συνδικάτα ως αποτέλεσµα των αλλαγών στις σχέσεις κεφαλαίου και εργασίας, τεχνολογίας και παραγωγής, οικονοµικού και κοινωνικού στοιχείου στην λειτουργία της οικονοµίας καθώς και των πολιτικών φιλελευθεροποίησης, οι οποίες αναπτύσσονται, κατά κύριο λόγο, γύρω από τον άξονα "απελευθερωµένες αγορές και αποκλεισµένες κοινωνίες". Η µελέτη επίσης επεξεργάζεται και αναλύει τις µεταβολές που συντελούνται στο περιβάλλον της συνδικαλιστικές οργάνωσης, τις τάσεις τα διλήµµατα και τις προϋποθέσεις μίας δυναμικής προοπτικής του συνδικαλιστικού κινήματος στον 21ο αιώνα. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
2 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
3 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 'ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ'
4 ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
5 ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Α ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
6 ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
7 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ