Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
Από την θεωρία στην πράξη
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-364-6
Θεμέλιο, Αθήνα, 12/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 240 σελ.
Περιγραφή

Το ζήτημα της επιχειρηματικότητας απασχολεί τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα την οικονομική επιστήμη αρκετές δεκαετίες. Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η μεγάλη σημασία της για την ανάπτυξη μιας χώρας ή περιφέρειας, οι φορείς της επιχειρηματικότητας, ο ρόλος της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και πολλές άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τη δυνατότητα του "επιχειρείν" αποτελούν αντικείμενα μελέτης με στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες ύφεσης, όπου η ανάπτυξη είναι το σημαντικότερο ζητούμενο, η βελτίωση των προϋποθέσεων του "επιχειρείν" αποτελεί βασικό όρο για την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Η επιχειρηματικότητα ως ατομική ή συλλογική πρωτοβουλία ανάληψης κινδύνου δημιουργίας μίας επιχείρησης απαιτεί την εφαρμογή καινοτομίας στον οργανωτικό και τεχνολογικό τομέα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις επιτυχίας της επιχειρηματικής προσπάθειας. Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα συνδέεται άρρηκτα με την καινοτομία, ιδίως στη σημερινή εποχή που απαιτείται παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει δέκα αναδιατυπωμένες διαλέξεις σε μορφή επιστημονικών άρθρων από σημαντικούς επιστήμονες προς τους φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στα Τμήματα που βρίσκονται και στα τρία Ιόνια Νησιά.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ναπολέων Μαραβέγιας
Ι. ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης
Η έννοια της Έρευνας
Η έννοια της Καινοτομίας
Θεωρητικές προσεγγίσεις και συζήτηση για τη 'νέα' οικονομία
Έρευνα, καινοτομία και επιχειρήσεις. Ορισμένα εισαγωγικά σχόλια
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΙΙ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 'ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ' ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Παναγιώτης Λιαργκόβας
Εισαγωγή
Η θεωρητική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιχειρηματικότητας
Η θεωρία της δομικής γειτνίασης
Το υπόδειγμα της αλληλεξαρτώμενης συν-παραγωγής
Η θεωρία της δικτύωσης
Η προσέγγιση της εικονικής επώασης: μεσάζοντες, εγκλωβισμός ομάδας ανθρώπων και θεωρίες συλλογικότητας
Η ανάπτυξη των θερμοκοιτίδων
Η οργανωτική μορφή των θερμοκοιτίδων
Η ανάπτυξη των θερμοκοιτιζόμενων επιχειρήσεων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΙΙΙ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - Δημήτρης Χ. Κατσίκας
Η λειτουργία του τραπεζικού τομέα: αποτυχίες αγοράς, ρύθμιση και εποπτεία
Ο δρόμος προς την κρίση: απορύθμιση, απελευθέρωση και ανταγωνισμός στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα
Καινοτομία, εταιρική ευθύνη και κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα
Σε αναζήτηση σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
IV. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Νικόλαος Ε. Φαραντούρης
Εισαγωγή
Το θεσμικό πλαίσιο
Ανταγωνισμός και παραγωγικότητα
Κανόνες ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητα
Κανονιστικό πλαίσιο: προτεραιότητες και προκλήσεις
Επίλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
V. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Γιώργος Ανδρέου
Οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε. στην Ελλάδα και το ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013' (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
VI. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΩΘΗΣΗ Ή ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ; - Κίμων Χατζημπίρος
Πρόοδος, ανάπτυξη, περιβάλλον
Πράσινη ανάπτυξη
Δυνατότητες περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας
Προϋποθέσεις και δυσκολίες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
VII. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Αθανάσιος Χύμης
Εισαγωγή
Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η νέα διευρυμένη έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Επίλογος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
VIII. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - Λεωνίδας Λουλούδης
Εισαγωγή
Γεωργία
Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον
Διατροφή
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
IX. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - Νικόλαος Κ. Μπαλτάς
Εισαγωγή
Ο αγροτικός τομέας στο πλαίσιο της Ε.Κ.
Οι εξελίξεις στην ΚΑΠ: Από την αναθεώρηση του 1992 στην Agenda 2000
Η Συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης και οι διαπραγματεύσεις του Γύρου της Χιλιετίας
Η αγροτική πτυχή της διεύρυνσης της Ε.Ε.
Η ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ
Το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα
Συμπεράσματα - Προοπτικές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
X. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Γιάννης Ελ. Δούκας
Εισαγωγή
Η νέα φυσιογνωμία της υπαίθρου
Βιώσιμη και αειφορική τοπική ανάπτυξη
Καινοτομία, τεχνολογία και επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο
Το αγροτικό σύστημα γνώσης και πληροφόρησης
Συμπεράσματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ