Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1147-4
Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 235 σελ.
Περιγραφή

(...) Το δεύτερο μέρος του βιβλίου παρουσιάζει μία ιδιομορφία θα λέγαμε, αφού απαρτίζεται από την παρουσίαση τεσσάρων ξεχωριστών εργασιών που όμως έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Έχουν θεμελιωθεί πάνω στην ίδια θεωρητική βάση και τα εμπειρικά στοιχεία (δεδομένα) προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό (ή το ίδιο δείγμα επιχειρήσεων). Εδώ θα παρουσιαστούν τέσσερα ζητήματα επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Το πρώτο (5ο κεφάλαιο) αφορά τους παράγοντες που περιορίζουν την επιχειρηματική μεγέθυνση. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης. Στο δεύτερο ζήτημα (6ο κεφάλαιο) εξετάζεται ο ρόλος και τα είδη της επιχειρηματικότητας σε σχέση με τους περιοριστικούς παράγοντες μεγέθυνσης των επιχειρήσεων. Στο 7ο κεφάλαιο, με τη χρήση των ευρημάτων της έρευνας πεδίου εξετάζουμε την επίδραση της τραπεζικής και μη τραπεζικής χρηματοδότησης στην επιχειρηματική επίδοση των ΜΜΕ. Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της επενδυτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τα κίνητρα που παρέχονται από τους δύο αναπτυξιακούς νόμους που λειτουργούν κατά την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Παρουσιάζεται η θεωρητική βάση της επενδυτικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ καθώς και τα συστήματα επενδυτικών κινήτρων μέσα στα οποία δραστηριοποιούνται οι Ελληνικές ΜΜΕ. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]