Επιστημολογία
Κείμενα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85379-1-0
Νήσος, Αθήνα, 1997
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 490 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:
- Εισαγωγή: "Εικόνες της επιστήμης"
- Rudolf Carnap: "Το κριτήριο του νοήματος"
- Karl Popper: "Μια γενική ματιά σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα"
- T. S. Kuhn: "Οι επαναστάσεις ως αλλαγές κοσμοθεώρησης"
- T. S. Kuhn: "Λογική της ανακάλυψης ή ψυχολογία της έρευνας;"
- Paul Feyerabend: "Υπερασπίζοντας τον Αριστοτέλη"
- Imre Lakatos: "Η ιστορία της επιστήμης και οι ορθολογικές της ανασυγκροτήσεις"
- Hilary Putnam: "Εξήγηση και αναφορά"
- Alexandre Koyre: "Περί της επιρροής των φιλοσοφικών αντιλήψεων στην εξέλιξη των επιστημονικών θεωριών"
- Alexandre Koyre: "Ο Γαλιλαίος και η επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα"
- Gaston Bachelard: "Η μόρφωση του επιστημονικού πνεύματος"
- Georges Canguilhem: "Η ιστορία των επιστημών στο επιστημολογικό έργο του Gaston Bachelard"
- Georges Canguilhem: "Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία των επιστημών"
- Michel Foucault: "Ο Canguilhem: φιλόσοφος του σφάλματος"
- Max Horkheimer: "Η νεώτερη επίθεση κατά της μεταφυσικής"
- Karl Popper: "Η λογική των κοινωνικών επιστημών"
- Theodor W. Adorno: "Σχετικά με τη λογική των κοινωνικών επιστημών"
- Theodor W. Adorno: "Θεωρία της κοινωνίας και εμπειρική έρευνα"
- Jurgen Habermas: "Γνώση και διαφέρον"
- Jurgen Habermas: "Θετικισμός, πραγματισμός, ιστορισμός"
- Έργα των συγγραφέων
- Πηγές

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή: Εικόνες της επιστήμης
Rudolf Carnap: Το κριτήριο του νοήματος
Karl R. Popper: Μια γενική ματιά σε μερικά θεμελιώδη προβλήματα
T. S. Kuhn: Οι επαναστάσεις ως αλλαγές κοσμοθεώρησης
T. S. Kuhn: Λογική της ανακάλυψης ή ψυχολογία της έρευνας
Paul Feyerabend: Υπερασπίζοντας τον Αριστοτέλη
Imre Lakatos: Η ιστορία της επιστήμης και οι ορθολογικές της ανασυγκροτήσεις
Hilary Putnam: Εξήγηση και αναφορά
Alexandre Koyre: Περί της επιρροής των φιλοσοφικών αντιλήψεων στην εξέλιξη των επιστημονικών θεωριών
Gaston Bachelard: Η μόρφωση του επιστημονικού Πνεύματος
Georges Canguilhem: Η ιστορία των επιστημών στο επιστημολογικό έργο του Γκαστόν Μπασλάρ
Georges Canguilhem: Ο ρόλος της επιστημολογίας στη σύγχρονη ιστοριογραφία της επιστήμης
Michel Foucault: Ζ. Κανγκιλέμ, ο φιλόσοφος του σφάλματος
Max Horkheimer: Η νεότερη επίθεση κατά της μεταφυσικής
Theodor W. Adorno: Θεωρία της κοινωνίας και εμπειρική έρευνα
Jurgen Habermas: Θετικισμός, πραγματισμός, ιστορισμός
Έργα των συγγραφέων
Πηγές