Επικοινωνία και κοινωνία
Από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-2895-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 473 σελ.
Περιγραφή

Βρισκόμαστε στην αυγή ενός νέου αιώνα και πληθαίνουν τα ερωτήματα όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά του κόσμου που έρχεται. Πολλά σενάρια και εικασίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από υπεραισιόδοξες έως άκρως απαισιόδοξες απόψεις. Το βέβαιο όμως είναι ότι, όσο ο κόσμος εξελίσσεται και παράλληλα γίνεται όλο και πιο σύνθετος, τόσο περισσότερο τα μέσα επικοινωνίας καταλαμβάνουν μια κυρίαρχη θέση και συχνά υπερισχύουν έναντι άλλων τομέων της κοινωνίας αλλά
και της οικονομίας. Επίσης, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κοινωνικοί θεσμοί αναγκάζονται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επικοινωνίας, με αποτέλεσμα η διαμόρφωση και η πορεία των σύγχρονων κοινωνιών να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τα οποία αποκτούν όλο και περισσότερο μια οικουμενική διάσταση και εμβέλεια και λειτουργούν κατά μήκος διαφορετικών κρατών. Στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα βρισκόμαστε ενώπιον μιας ταχύτατης και σημαντικής μετάβασης, στην οποία οι επικοινωνιακοί θεσμοί και διαδικασίες βρίσκονται στο κέντρο των εντάσεων, ενώ νέα δεδομένα προκύπτουν από τις τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές. Η εξέλιξη των Μέσων είναι μέρος του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και της αναπροσαρμογής της δημόσιας σφαίρας. Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς αναλύουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί και συνεχίζουν να συντελούνται στα Μέσα Επικοινωνίας στο επίπεδο της θεωρίας, της δομής και, πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της ενημέρωσης, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και, βεβαίως, της επικοινωνίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Μέρος πρώτο: Διαχρονικά ζητήματα επικοινωνίας
1. John Durham Peters: Τα φαντάσματα του κοινού στη δημοκρατία και την επικοινωνία
2. Γ. Ι.Μανιάτης: Το θέαμα και το ήθος
3. Simon Cottle: Επικοινωνία και «κοινωνία της διακινδύνευσης»
4. Denis McQuail: Τα μέσα επικοινωνίας και το δημόσιο συμφέρον: Μορφές υπευθυνότητας στην «ανοιχτή επικοινωνία»
Μέρος Δεύτερο: Οι μεταβολές στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας
5. Σ. Παπασταθόπουλος: Τα μέσα επικοινωνίας στην Ευρώπη: Ένα πεδίο σε εξέλιξη
Μέρος τρίτο: Το δημοσιογραφικό πεδίο
6. Philippe Marliere: Η κοινωνιολογία του δημοσιογραφικού πεδίου: Η συμβολή
7. Hanno Hardt: Το τέλος της δημοσιογραφίας. Τα μέσα ενημέρωσης και το δημοσιογραφικό επάγγελμα στον εικοστό πρώτο αιώνα
8. DanielC. Hallin: Το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε κρίση: Η περίπτωση της αμερικανικής δημοσιογραφίας
9. Jo Bardoel: Ο ρόλος της δημοσιογραφίας στην κοινωνία της πληροφορίας
Μέρος τέταρτο: Παγκοσμιοποίηση και αμερικανοποίηση της μαζικής επικοινωνίας
10. Jeremy Tunstall: Τα μέσα παραμένουν αμερικανικά
11. Ε. Σορόγκας: Η διεθνοποίηση του αμερικανικού μοντέλου της τηλεοπτικής ενημέρωσης
12. Σ. Παπαθανασόπουλος: Εκσυγχρονισμός ή αμερικανοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας;
Μέρος πεμπτο: Πολιτική και επικοινωνία
13. Jay G. Blumler: Η κρίση της πολιτικής επικοινωνίας
14. Ralph Negrine: Το κοινοβούλιο, ο Τύπος και η τηλεόραση στα τέλη του εικοστού αιώνα
15. Ν. Δεμερτζής-Α. Αρμενάκης: Το κοινοβούλιο στον ελληνικό Τύπο
16. David L. Swanson: Το νέο επικοινωνιακό πεδίο και η δημοκρατία: προκλήσεις και εξελίξεις
Αντί προλόγου: Σ. Παπαθανασόπουλος: Από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα
Βιβλιογραφία
Πίνακες και διαγράμματα
Ευρετήριο

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-30 15:40:06