Επέτειοι και μνήμες
Ημερολογιακή καταγραφή γεγονότων ανά τους αιώνες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8301-28-3
Κάπος Μιλτ. Μ., Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 395 γρ, 224 σελ.
Περιγραφή

Με το παρόν βιβλίο επιδιώκεται η κατά ημερομηνία απεικόνιση των κυριωτέρων ιστορικών γεγονότων ανά τους αιώνες. Συνολικά καταγράφονται 6.700 γεγονότα κατανεμημένα σ` όλες τις ημέρες του χρόνου.

Έτσι για κάθε ημερομηνία αναγράφονται τα γεγονότα που αντιστοιχούν σ` αυτή, προτασσόμενων των αντιστοίχων χρονολογιών. Σε σπάνιες περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμη η αναφορά στο νέο ή το παλιό ημερολόγιο επειδή με τη διπλή χρήση ημερομηνιών, δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες, κυρίως για την περίοδο συνύπαρξης των δύο ημερολογίων.

Για πολύ λίγα γεγονότα που αναφέρονται κυρίως στις αρχές του 20ού αιώνα, δεν ήταν δυνατή η αναφορά το παλαιού ή του νέου ημερολογίου.

Η κατά ημέρα αναφορά των γεγονότων, δεν επέτρεψε την καταγραφή τους σ` ευρετήριο, αφού αυτό θα ήταν μεγαλύτερο από το ίδιο το βιβλίο.

Η συγκέντρωση της ύλης αυτού του βιβλίου, ήταν η πιο δύσκολη σε σχέση με τ` άλλα 28 βιβλία που έγραψα μέχρι σήμερα, αφού η μεν σχετική βιβλιογραφία ξεπερνάει τους 180 τόμους, η δε προσφυγή σ` αρχεία παλαιών εφημερίδων, ήταν πολύ δύσκολη κι επέφερε σημαντική καθυστέρηση. Στο παρόν καταγράφονται όσα αξιόλογα γεγονότα αναφέρονται σε ημερομηνίες και όχι όσα αναφέρονται απλά σε χρονολογίες. Αρκεί να σημειωθεί ότι ακόμη και αυτός ο Ιησούς Χριστός έχει δύο ημερομηνίες γέννησης, αφού η σύνοδος των αστέρων που προκάλεσε την έντονη λάμψη κι οδήγησε τους 3 Μάγους στη Βηθλεέμ, έγινε το 5 π.Χ. και όχι όπως κατά λάθος ορίστηκε αργότερα από τους πατέρες της εκκλησίας.

Πολλά γεγονότα αναφερόμενα σε 2 και σε 3 διαφορετικές ημέρες κατέστησαν ακόμη πιο δύσκολη την ορθή καταγραφή τους. Το παρόν θα μπορούσε να επεκταθεί σε πολύ περισσότερα γεγονότα στα οποία δεν κρίθηκε σκόπιμη η εμπλοκή του αναγνώστη. Μ` αυτά τα δεδομένα και με τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν, εκδίδεται το παρόν και τίθεται υπό την κρίση των αναγνωστών του.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)