Επενδύσεις
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87794-8-8
Λογοσοφία, Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 38.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 629 γρ, 382 σελ.
Περιγραφή

Ο βασικός σκοπός των αγορών χρήματος και κεφαλαίου είναι η διαμεσολάβηση ανάμεσα σε αποταμιευτές και επενδυτές της πραγματικής οικονομίας. Από την διαμεσολάβηση αυτή εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό η σταθερότητα και ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και η κατανομή του εισοδήματος. Το ζητούμενο τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο είναι η όσο τον δυνατό μεγαλύτερη ωφέλεια από τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου με την εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών συνυπολογίζοντας τους αντίστοιχους κινδύνους. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, είναι η γνώση των θεσμών και η `καλή` πληροφόρηση αναφορικά με τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στις αγορές αυτές πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι για τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές των εναλλακτικών δυνητικών επενδύσεων. Όμως η `καλή` πληροφόρηση είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα οι καλύτερα πληροφορημένοι επενδυτές να επιτυγχάνουν υπερκέρδη εις βάρος των λιγότερο πληροφορημένων (noise traders) που είναι συνήθως το ευρύ επενδυτικό κοινό. Το νέο βιβλίο τον καθηγητή Ν. Φίλιππα με τίτλο ` Επενδύσεις ` παρουσιάζει με απλό και εύληπτο τρόπο όλες τις απαραίτητες έννοιες και μηχανισμούς υλοποίησης για αποτελεσματικές ατομικές και συλλογικές επενδύσεις. Το βιβλίο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί εκδίδεται σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή όπου τα πραγματικά επιτόκια στην Ελλάδα είναι αρνητικά και οι αποταμιευτές /επενδυτές αναζητούν την πληροφόρηση για αποδοτικές μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Το βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου, το οποίο το ξεχωρίζει από τα υπάρχοντα του χώρου, είναι ότι περιλαμβάνει όχι μόνο θεωρητικές αναλύσεις αλλά και πρωτότυπα εμπειρικά ευρήματα από την Ελλάδα. Τα ευρήματα αυτά θα φανούν χρήσιμα τόσο στους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, όσο και σε ερευνητές της εγχώριας αλλά και των διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Εισαγωγή
1: Βασικές Εισαγωγικές Έννοιες
2: Εναλλακτικές Επενδυτικές Ευκαιρίες
3: Ανάλυση των Οικονομικών Δεδομένων
4: Απόδοση και Κίνδυνος
5: Πώς η Διαφοροποίηση Ελαχιστοποιεί τον Κίνδυνο
6: Η Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά: Ιστορική Ανασκόπηση και Τρέχουσες Εξελίξεις
7: Περί Χρηματιστηριακών Δεικτών
8: Αμοιβαία Κεφάλαια
9: Ιστορική Αναδρομή και Τρέχουσες Εξελίξεις στην Αγορά των Ελληνικών Α/Κ
10: Ποιοί Παράγοντες Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Α/Κ
11: Αρχές Κατασκευής και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
12: Εμπειρική Προσέγγιση των Κινδύνων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
13: Θεωρητική Προσέγγιση της Αξιολόγησης της Επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
14: Εμπειρική Ανάλυση της Επίδοσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα
15: Κριτήρια Επιλογής Αμοιβαίων Κεφαλαίων
16: Εισροές Νέου Χρήματος στα Μετοχικά Α/Κ και Χρηματιστηριακές Αποδόσεις
17: Απαντήσεις σε 50 Δυνητικά Ερωτήματα Επενδυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι Αποδόσεις των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού για τα Έτη 1990-2004
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ