Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ
Συλλογικό έργο
Εικονογράφηση: Βόντας, Μάριος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7506-09-2
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
180 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας αφορά το φλέγον ζήτημα της εξασφάλισης πόρων από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, πεδίο το οποίο αν και δεν συνδέεται με το κύριο αντικείμενό τους, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου τους. Πράγματι, είναι γεγονός ότι η έλλειψη πόρων αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την αποτελεσματική δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, τόσο των τοπικών όσο και αυτών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που προβληματίζει, τουλάχιστον στο βαθμό που κάποιοι από τους αναγκαίους πόρους θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν από υπάρχουσες πηγές.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο προχωρήσαμε και στην προετοιμασία του συγκεκριμένου οδηγού, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ενεργών πολιτών και των οργανώσεών τους. Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα πετύχουμε σε αυτόν το στόχο βοηθώντας στην κατανόηση διαφόρων ζητημάτων σχετικών με την εξασφάλιση χρηματοδότησης, "ξεκλειδώνοντας" κάποιες σημαντικές έννοιες και θέτοντας τις βάσεις για κάποιες καλές πρακτικές διαφάνειας και λογοδοσίας.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47