Εμπορικό δίκαιο
Εμπορικές εταιρίες: Προσωπικές εταιρίες, κεφαλαιούχες εταιρείες, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοτικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1199-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 5/2004
Ελληνική, Νέα
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,344 γρ, 661 σελ.
τ. 2