Εμπορική αλληλογραφία
Θεωρητική και εφαρμοσμένη: Εγχειρίδιο του σύγχρονου γραμματέα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-823-2
Έλλην, Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 458 γρ., 272 σελ.
Περιγραφή

[...] Η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου έγινε με σκοπό να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι τους τρόπους με τους οποίους συντελείται η εμπορική αλληλογραφία σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, τα είδη και τη μορφή εγγράφων που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας και την άριστη εφαρμογή τους ανά περίπτωση.
Το βιβλίο "Εμπορική αλληλογραφία" χωρίζεται στα εξής μέρη:
1. Θεωρητικό μέρος
2. Βασικές αρχές δακτυλογραφίας
3. Πρακτικό μέρος εφαρμογής υποδειγμάτων ανά περίπτωση εγγράφων και διάφορα έγγραφα. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

1 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
5 ΑΡΧΕΙΟ
6 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00