Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος
Έμμετρη νεοελληνική απόδοση των αποσπασμάτων
Μετάφραση: Κελεσίδου, Άννα
Επιμέλεια: Κελεσίδου, Άννα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-66-6
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 185 σελ.
Ελληνική, Αρχαία (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

(...) «Η σπουδαιότης όλων αυτών των δεδομένων καθίσταται φανερή μέσα από τις σελίδες της νέας εκδόσεως των αποσπασμάτων του Ακραγαντίνου, που οφείλεται στην επίτιμη διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κυρία Άννα Κελεσίδου και στην μετ` αυτής συνεργασία των κ.κ. M. Wesoly και Γ. Αραμπατζή. Το ανά χείρας προϊόν του εγχειρήματος επιβάλλεται αφ` εαυτού στον αναγνώστη, ο οποίος, ασφαλώς, θα το εκτιμήσει με θαυμασμόν: πρώτον, για την πληρότητα των εκδιδομένων κειμένων, της βιβλιογραφίας και του τρίγλωσσου γλωσσαρίου, και, δεύτερον, για την έξοχη απόδοση των αποσπασμάτων από την ποιητικώς όσον και φιλοσοφικώς, κατά το πρότυπον της εμπεδοκλείου, λειτουργούσαν διανόησιν της μεταφράστριας. Η έκδοσις αυτή προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές φιλοσοφικό κοινό μια πιστή όσο και ανανεωμένη εικόνα του φιλοσόφου».


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος, Ακ.Ε. Μουτσοπούλου
Μια ιδιαιτέρας σπουδαιότητος επικαιροποίηση του Εμπεδοκλέους
Ο Εμπεδοκλής όπως εγώ τον έζησα
Περί φύσεως - Καθαρμοί (αρχαίο κείμενο - νεοελληνική απόδοση - σημειώσεις)
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι (αρχαιοελληνικό, γαλλικό, πολωνικό)