Ελληνική φαρμακοποιία
Εισαγωγή, γενικές προδιαγραφές, μέθοδοι ανάλυσης, υλικά, αντιδραστήρια, γενικά κείμενα, μονογραφίες Α-Ι
Εξαντλημένο
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 152.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
30 x 21 εκ, 1170 σελ.
τ. 1