Ελληνική βιβλική βιβλιογραφία του 20ού αιώνα 1900-1995
Greek biblical bibliography of the 20th century 1900-1995
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-242-121-5
Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη, 1997
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 325 σελ.
Περιγραφή

Η ραγδαία εξέλιξη των βιβλικών σπουδών κατά τις τελευταίες δεκαετίες όχι μόνο στον διεθνή αλλά και στον ελληνόφωνο χώρο συνοδεύεται από μια αυτονόητη βιβλιογραφική έκρηξη, η συγκέντρωση της οποίας όσο κι αν είναι έργο δυσχερές, είναι ωστόσο πολύ χρήσιμο για τους ερευνητές, ιδιαίτερα για τους νέους ερευνητές που ασχολούνται με βιβλικά θέματα.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώσαμε την Ελληνική Βιβλική Βιβλιογραφία τον 20ου αιώνα και συγκεκριμένα των ετών 1900-1995. Παρόμοια προσπάθειά μας το 1977 περιείχε τη βιβλιογραφία μιας δεκαπενταετίας, ήτοι των ετών 1961-75, η οποία ενσωματώνεται με τις απαραίτητες συμπληρώσεις στον τόμο αυτόν. Βασικά καταγράφεται εδώ η Ορθόδοξη Ελληνική Βιβλική βιβλιογραφία, κρίθηκε όμως χρήσιμη και η καταγραφή έργων μη Ορθόδοξων συγγραφέων που είναι γραμμένα ή μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας ήταν η συγκέντρωση των επιστημονικών εργασιών και όχι των εποικοδομητικών ή ηθικοπλαστικών βιβλικών δημοσιευμάτων. Αν όμως από τον τίτλο και μόνο δεν ήταν δυνατή η εξακρίβωση του επιστημονικού χαρακτήρα κάποιας εργασίας, στην οποία δεν είχαμε άμεση πρόσβαση, ή αν αυτή θεωρήθηκε ότι βρίσκεται στα όρια μεταξύ επιστημονικής μελέτης και εκλαϊκευμένης αναπτύξεως για ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, σημειώθηκε τελικά χάρη της βιβλιογραφικής πληρότητας. Κάποιες δυσχέρειες, οφειλόμενες στους ελλιπείς για ορισμένη χρονική περίοδο καταλόγους βιβλιοθηκών καθώς και στην απουσία μερικών τόμων περιοδικών ακόμη και από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της χώρας, δεν ήταν δυνατό να ξεπεραστούν.
Αποδελτιώθηκαν τα γνωστά ελληνικά θεολογικά περιοδικά, επετηρίδες, τιμητικοί τόμοι, καθώς επίσης καταγράφηκαν και τα βιβλικά άρθρα άλλων περιοδικών, επετηρίδων και τιμητικών τόμων, όσο αυτό ήταν δυνατό. Δυσκολότερο υπήρξε το έργο της συγκεντρώσεως των τίτλων των αυτοτελών δημοσιευμάτων, για τα οποία λάβαμε υπόψη τους καταλόγους των γνωστών βιβλιοθηκών της Ελλάδας και τα διάφορα βιβλιογραφικά σημειώματα των περιοδικών καθώς και άλλα βιβλιογραφικά έργα. Οι τίτλοι αναγράφονται με τις δικές τους συντμήσεις και ο αριθμός σελίδων των αυτοτελών εργασιών σημειώνεται μόνο σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η εξακρίβωσή του. [...]
Επίσης, οι τίτλοι των ετών 1900-1990 καταγράφονται με αύξοντα αριθμό και καταχωρίζονται σε 55 ομάδες ομοειδούς περιεχομένου με αλφαβητική σειρά των συγγραφέων, όχι όμως με χρονολογική κατάταξη των έργων τους. [...]
Η βιβλιογραφία αυτή αφιερώνεται σε όσους ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές, με την ευχή και την ελπίδα, [...] `να μην περιοριστεί ο επιστημονικός τους μόχθος στον ακαδημαϊκό κύκλο των ειδικών, αλλά να αποβεί ωφέλιμος και καρποφόρος για τα μέλη του εκκλησιαστικού πληρώματος`.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Συντομογραφίες
1. Βιβλικά Λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες, Ταμεία
2. Εκδόσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
3. Μελέτες για Εκδόσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
4. Μεταφράσεις και Παραφράσεις
5. Μελέτες για τις Μεταφράσεις και Παραφράσεις
6. Γενικές μελέτες για την Αγία Γραφή
7. Ερμηνευτικές Αρχές και Σχολές
8. Σύγχρονα Ινστιτούτα Έρευνας
9. Χειρόγραφα Αγίας Γραφής (Εκδόσεις, Μελέτες, κλπ.)
10. Βιβλική Αρχαιολογία και Γεωγραφία
11. Γλωσσικές μελέτες
12. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
13. Θέματα από την Παλαιά Διαθήκη
14. Υπομνήματα και μελέτες στα Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης
15. Μελέτες σε επί μέρους κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης
16. Πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης
17. Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης
18. Ιστορία και Θρησκεία του Ισραήλ
19. Παλαιά Διαθήκη και Εξωβιβλικός κόσμος
20. Ιουδαϊσμός
21. Χειρόγραφα Νεκρής Θάλασσας
22. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
23. Υπομνήματα και μελέτες στα Ευαγγέλια (Γενικά)
24. Κατά Ματθαίον
25. Κατά Μάρκον
26. Κατά Λουκάν
27. Κατά Ιωάννην
28. Ο Βίος και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού
29. Επί του Όρους Ομιλία, Παραβολές και λοιπή Διδασκαλία
30. Θαύματα
31. Το Πάθος του Χριστού
32. Η Ανάσταση του Χριστού
33. Απολογητικές μελέτες
34. Πράξεις των Αποστόλων
35. Απόστολος Παύλος (Γενικές μελέτες)
36. Περιοδείες Αποστόλου Παύλου
37. Διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου
38. Επιστολές της Καινής Διαθήκης. Υπομνήματα και μελέτες
39. Μελέτες σε επί μέρους κείμενα της Καινής Διαθήκης
40. Αποκάλυψη Ιωάννη
41. Πρόσωπα της Καινής Διαθήκης
42. Θεολογία της Καινής Διαθήκης
43. Θέματα κατά την Αγία Γραφή γενικώς
44. Σχέσεις Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
45. Απόκρυφα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
46. Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης
47. Ιστορία της Αρχαίας Εκκλησίας
48. Θρησκείες του Ελληνορωμαϊκού κόσμου
49. Γνωστικισμός
50. Αγία Γραφή και Πατέρες
51. Αγία Γραφή και Λατρεία
52. Βιβλικά Συνέδρια
53. Αρχαιότεροι και Νεότεροι Ερμηνευτές
54. Συλλογικά έργα και Τιμητικοί τόμοι
55. Διάφορα
Παράρτημα Α'
Παράρτημα Β'
Ευρετήρια
Ευρετήριο Συγγραφέων
Ευρετήριο Θεμάτων
Ευρετήριο χωρίων Αγίας Γραφής