Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την Ελληνικήν Επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827
Συλλεγέντα μεν υπό του Υποστρατήγου Ιωάννου Θεοδ. Κολοκοτρώνη
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-3394-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 640 σελ.
Περιγραφή

"Ως ελαχίστη προσφορά στους απανταχού Έλληνες αδελφούς", όπως υπογραμμίζει στον πρόλογό του ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, γόνος της γνωστής εκδοτικής οικογενείας Καγιάφα, κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ανατύπωση, από την πρωτότυπη έκδοση του 1856, το βιβλίο "Τα Ελληνικά Υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα άλλα έγγραφα, αφορώντα την Ελληνική Επανάσταση από το 1821 μέχρι το 1827", που είχε συλλέξει ο Ιωάννης Θεοδ. Κολοκοτρώνης και έφερε στη δημοσιότητα το 1856 στην Αθήνα το τυπογραφείο Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως.

Πρόκειται για ένα καλαίσθητο, συλλεκτικό τόμο, με χονδρό κάλυμμα, έγχρωμη απόδοση των εγγράφων και των επιστολών.

Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47