Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή 1900-1970
Διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87940-2-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.37 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
23 x 20 εκ, 1,079 γρ, 397 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο " Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή (1900-1970). Διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας" επιχειρεί να φωτίσει διάφορες πτυχές της ζωής και δράσης των ελλήνων μεταναστών στην Αργεντινή η οποία δέχθηκε, από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, εκατομμύρια ευρωπαίους μετανάστες ποικίλων εθνικών προελεύσεων. Το έργο παρακολουθεί τη σταδιακή συγκρότηση της ελληνικής κοινότητας στην Αργεντινή, τον μετασχηματισμό της και τη σταδιακή δημιουργία συλλογικών ταυτοτήτων, ως αποτέλεσμα των διαφορετικών σχέσεων, εντάσεων και εξισορροπήσεων που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της, καθώς και της σχέσης της τόσο με την τοπική εθνική ζωή της Αργεντινής, όσο και με αυτή της χώρας προέλευσης. Το πρώτο μέρος επιχειρεί να δώσει μια συνολική εικόνα της ελληνικής μετανάστευσης στην Αργεντινή, παρουσιάζοντας, από τη μια πλευρά, το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελέστηκε και, από την άλλη, τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού μεταναστευτικού σώματος Το δεύτερο μέρος αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερις μονογραφίες οι οποίες μελετούν τέσσερις διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες ελλήνων μεταναστών, οι οποίες, με άξονα την εργασία, διαμόρφωσαν διαφορετικά μοντέλα εγκατάστασης σε διάφορες περιοχές της χώρας υποδοχής. Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας έχει ως άξονα τον χώρο των ελληνικών παροικιακών συλλόγων του Μπουένος Άιρες όπου εγκαταστάθηκε η πλειονότητα των ελλήνων μεταναστών της Αργεντινής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ YPF ΚΟΜΟΔΟΡΟ ΡΙΒΑΔΑΒΙΑ, 1916 - 1940
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΠΕΡΙΣΣΟ 1910-1970. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΡΙΓΚΟΡΙΦΙΚΟ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΑ ΡΟΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΩΛΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ. ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΗΓΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ