Έλλη Αλεξίου
Μελετήματα
Εξαντλημένο
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 299 γρ, 95 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός, γραμμένος και φιλοτεχνημένος με αγάπη για την Έλλη Αλεξίου, αποτελεί υλοποίηση σκέψεων και επιθυμιών του διοικητή της Τράπεζας Αττικής κ. Κωνσταντίνου Σταμούλη και του υπογραφόμενου. Η Αλεξίου επιλέχθηκε πρώτη από μια χορεία λογοτεχνών, κυρίως του αιώνα που προ ολίγων ετών απήλθε, στο πολιτιστικό πλαίσιο της Τράπεζας, που έχει δύο βασικούς στόχους: α) την παρουσίαση σε ένα ευρύ, κατά το δυνατόν, κοινό σημαντικών προσώπων της λογοτεχνίας μας, ανά τακτά διαστήματα, σε συναντήσεις ζωντανές, με ομιλίες ανθρώπων που ασχολούνται επιστημονικά ή ερευνητικά ή, εν πάση περιπτώσει ειδικά με αυτά, και β) την έκδοση ενός εύχρηστου τόμου, ενός σύντομου βοηθήματος για την ανάγνωση του πρωτότυπου έργου του εκάστοτε παρουσιαζόμενου συγγραφέα, που θα περιέχει αναπτυγμένες, συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες με τις απαραίτητες υποσημειώσεις τις εν λόγω ομιλίες. [...]
(από την εισαγωγή του Θεοδόση Πυλαρινού)