Ελλάδα και Δ.Ε.Κ.
Η πρώτη εικοσαετία: Συλλογή νομολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0819-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2002
Ελληνική, Νέα
€ 13.18 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 270 γρ, 120 σελ.
Περιγραφή

Πρόκειται για μία Συλλογή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις και αντίστοιχα οι αποφάσεις, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία υπήρξε διάδικος, ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΚ από την ενταξή της στις ΕΚ μέχρι και το 2001. Ουσιαστικά η Συλλογή αυτή νομολογίας αποτελεί έναν απολογισμό της πρώτης εικοσαετίας από την προσχώρηση της Ελλάδος στις ΕΚ. Μέσα από τις υποθέσεις αυτές καταγράφεται η δραστηριότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της υποχρεώσεως τηρήσεως της κοινοτικής νομιμότητος που απορρέει από τα συμβατικά κοινοτικά κείμενα.
Οι υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αναφέρονται στις βασικές διαδικασίες α) παραβάσεως (αρ. 226 και 228 ΣυνθΕΚ), β) αιτήσεως ακυρώσεως (αρ. 230 ΣυνθΕΚ) γ) προδικαστικής παραπομπής (αρ. 234 ΣυνθΕΚ) καθώς και στην εξαιρετική διαδικασία της λήψεως εκτάκτων μέτρων για τη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας (αρ. 297 ΣυνθΕΚ). Τέλος, όσον αφορά τη δομή του βιβλίου κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των βασικών σημείων και στοιχείων κάθε διαδικασίας, η οποία ακολουθείται από μία χρονολογική καταγραφή των υποθέσεων και περιληπτική παράθεση των αποφάσεων με παραπομπή στη Συλλογή Νομολογίας του ΔΕΚ.