Ελεύθερο θέμα
Πεζοποιήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-05-1214-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 264 γρ, 90 σελ.
Περιγραφή

Ο Νίκος Φωκάς (γενν. 1927) προόριζε ο ίδιος, προτού αρρωστήσει (26.4.2003), τα κείμενα του παρόντος τομιδίου προς έκδοση. Είχε συγκεντρώσει τα σχετικά χειρόγραφα σε χωριστό φάκελο, τους είχει δώσει τον γενικό τίτλο "Ελεύθερο θέμα" και είχε σημειώσει από κάτω, μέσα σε παρένθεση, τον ειδολογικό χαρακτηρισμό "πεζοποιήματα". [...] Όλα τα κείμενα του φακέλου είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά, και όλα ανεξαιρέτως έφεραν, κατά την πρώτη δημοσίευση, τον χαρακτηρισμό "πεζοποιήματα", είτε σε επίτιτλο είτε σε παρένθεση κάτω από τον τίτλο. Η παρούσα έκδοση ακολουθεί τα χειρόγραφα του ποιητή, με λίγες επεμβάσεις στη στίξη, κυρίως, έλαβε όμως υπόψη της και τις πρώτες δημοσιεύσεις [...] (από τη φιλολογική υποσημείωση του Σταύρου Ζουμπουλάκη)