Έλεγχος ρύπανσης και διαχείριση αποβλήτων
Umwelttechnik fur Schule und Beruf (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιστημονική επιμέλεια: Φιλιός, Ανδρόνικος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-331-355-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 546 γρ, 338 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Περιέχει:
-Ρύπανση εδάφους, νερού και αέρα
-Επιβάρυνση από ακτινοβολίες
-Επιβαρύνσεις από νοικοκυριά
-Επιδράσεις από βιομηχανία και τη βιοτεχνία
-Επιδράσεις μέσω της γεωργίας
-Επιδράσεις μέσω του εμπορίου και της διοίκησης
-Διαχείριση νερού
-Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων
-Διαχείριση απορριμάτων
-Βιολογική επεξεργασία
-Θερμική επεξεργασία
-Χωματερές
-Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
-Καθαρισμός αέρα
-Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: καύσης, θερμικά, υδροηλεκτρικά, πυρηνικά
-Ήπιες μορφές ενέργειας
-Επεξεργασία στοιχείων τεχνολογίας περιβάλλοντος

Add: - Upd: 2021-03-17 18:29:08