Έλεγχος βάρους και μεταβολισμού
Τεχνική αυτοΰπνωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-92523-3-1
Loupescou Consultants Ltd, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ηχητικό, Ηχητικό σε CD
Περιγραφή

Μάθετε την τεχνική με την οποία μπορείτε να έχετε το βάρος, που εσείς θεωρείτε ιδανικό για τον εαυτό σας. Είστε μοναδική προσωπικότητα και έχετε την ικανότητα να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες.

Υιοθετήστε τώρα θετική συμπεριφορά για να διατηρήσετε σταθερό το βάρος σας. Κερδίστε την πνευματική σας ηρεμία και γίνετε ευτυχισμένος και δημιουργικός άνθρωπος. Απολαύστε την απόλυτη αρμονία του σώματος και της ψυχής σας. Δείτε τον εαυτό σας σαν ένα λεπτό, ισορροπημένο και υγιές άτομο.

Add: - Upd: