Ελαιοσοδεία
Μελέτες για τον πολιτισμό της ελιάς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-041-4
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2004
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 624 γρ, 288 σελ.
Περιγραφή

Παρά τη σημασία του δέντρου και του καρπού της η ελιά δεν κατείχε μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερη θέση στην ελληνική βιβλιογραφία. Η δημοσιευμένη στην Επετηρίδα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών βιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας, η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από το έτος 1800 μέχρι πρόσφατα, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι ελάχιστες είναι οι λαογραφικές μελέτες για την ελιά ως παραδοσιακή ελληνική καλλιέργεια και απασχόληση, τη συγκομιδή, αποθήκευση και μεταποίηση του καρπού της, τη χρησιμοποίηση των παραγόμενων προϊόντων της και τη διάθεσή τους στο εμπόριο, αλλά και για τις παραδόσεις, τα έθιμα, τους συμβολισμούς, τις μαντικές και δεισιδαίμονες ενέργειες και αντιλήψεις, τα μνημεία του λαϊκού προφορικού λόγου (τραγούδια, δίστιχα, παροιμίες, παραμύθια, κ.λ.π.) που αναφέρονται στην εξέταση της παραδοσιακής ελαιοκομίας και ελαιουργίας σε τοπικό επίπεδο, συνήθως ως επιμέρους κεφάλαια της γεωργικής ζωής, στα πλαίσια συνήθως μιας τοπικής λαογραφικής μονογραφίας για το σύνολο των θεμάτων του λαϊκού πολιτισμού. Έτσι, η πρόσφατη ενασχόληση με το θέμα υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη και η συγκομιδή πλούσια με τη συγκέντρωση σημαντικού υλικού συμποσούμενου σε αρκετές εκατοντάδες σελίδες. [...]

Η αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης σε θέματα, που συγκεντρώνουν πολλαπλό ενδιαφέρον από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπως η ελιά και τα προϊόντα της, αποτελεί επιστημονικό στόχο του Κέντρου Λαογραφίας, το οποίο καταγράφει, κωδικοποιεί, διασώζει και αξιοποιεί τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού του ελληνικού λαού. [...]

(απόσπασμα από το κείμενο της Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ
Η ελιά και τα προγράμματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΦΑΚΛΑΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η ελιά και το λάδι στην αρχαία Ελλάδα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ - ΒΑΛΙΑΝΟΥ
Ελαιοκαλλιέργεια και ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη κατά τη μινωική και έως την πρωτοβυζαντινή εποχή
ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ
Τα ελαιοπιεστήρια του Ήρωνα και γεωμετρικά δεδομένα των τροπηίων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ
Ελιά και λάδι στα βυζαντινά χρόνια
Ν. Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ
Καθυστερήσεις στην ανάπτυξη και πολιτικές ανάπτυξης στην καλλιέργεια της ελιάς την περίοδο της βενετοκρατίας στην Κρήτη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ
Η ελαιοκομία στην Κρήτη στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης
ERSIN GULSOY
Olive Oil Production in Eyalet of Crete (1650-1670)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ
Η ελιά και το λάδι στην Κρήτη κατά τη νεοελληνική περίοδο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
Η γεύση μιας προϊστορικής ελιάς
ΕΙΚΟΝΕΣ - ΧΑΡΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΦΑΚΛΑΡΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ - ΒΑΛΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ
Add: - Upd: