Εκπαιδευτική τεχνολογία και μέσα για μάθηση
Instructional Technology and Media for Learning (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-697-050-4
Έλλην, Αθήνα, 12/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 59.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,196 γρ, 442 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το βιβλίο Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα για Μάθηση, Ένατη Έκδοση, δείχνει πώς μία πλήρης γκάμα Τεχνολογίας και μορφών Μέσων μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας το μοντέλο ASSURE για το σχεδιασμό του μαθήματος. Γραμμένο από την οπτική γωνία του εκπαιδευτικού, το κείμενο δείχνει συγκεκριμένα και ρεαλιστικά τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνολογία και τα Μέσα μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή ζωή της τάξης. Αυτό το βιβλίο προορίζεται για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εκτιμούν ιδιαίτερα την αξία της μάθησης. Ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν Τεχνολογία μέσα στη διδακτική - πρακτική τους να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία διδασκαλίας και να καθοδηγούν τους μαθητές ώστε να τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία μάθησης. Αντλούμε παραδείγματα από το δημοτικό και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επειδή γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα περιβάλλοντα βρήκαν τις προηγούμενες εκδόσεις αυτού του βιβλίου χρήσιμες για τη δουλειά τους. Αυτή η νέα έκδοση καθίσταται αναγκαία από τον εκπληκτικό ρυθμό της καινοτομίας σε όλες τους κλάδους της Τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε εκείνους που σχετίζονται με τους υπολογιστές, τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Το κείμενο έχει ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την επιταχυνόμενη τάση προς την ψηφιοποίηση πληροφοριών και τη χρήση στο σχολείο τηλεπικοινωνιακών πόρων, όπως ο Παγκόσμιος Ιστός. Η ένατη έκδοση ασχολείται επίσης με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ρόλων των δασκάλων, των συντονιστών Τεχνολογίας και των ειδικών Μέσων των σχολείων, που αποτελούν συμπληρωματικές και ανεξάρτητες ομάδες μέσα στο σχολείο (στο Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα).


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]