Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Από τη θεωρία στην πράξη
Developing and Using Classromm Assements (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιστημονική επιμέλεια: Κασιμάτη, Κατερίνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-697-035-1
Έλλην, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 614 γρ, 357 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το βιβλίο καλύπτει την συλλογιστική για την αξιοποίηση της αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κινείται σε μια φιλοσοφία στην οποία η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική διαδικασία, με συνέχεια, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε ολόκληρη την πορεία της αξιολόγησης και έχει και να έχει προληπτικό και όχι επιβεβαιωτικό χαρακτήρα.

Μέσα από το βιβλίο ο εκπαιδευόμενος εφοδιάζεται με ικανότητες απόκτησης γνώσεων και κατανόησης πληροφοριών, νοητικές και μεθοδολογικές δεξιότητες ή δεξιότητες αποτίμησης πιο σύνθετων ικανοτήτων.


Περιεχόμενα:

1. Πώς τίθεται ένα πλαίσιο για την Αξιολόγηση των Μαθητών
Η Ερμηνεία και η Αξιοποίηση των Αξιολογικών Αποτελεσμάτων
Διδακτικοί Στόχοι και Στόχοι Επίδοσης
Η Τεκμηρίωση της Εγκυρότητας
Η Γενίκευση της Επίδοσης
2. Πώς δημιουργούνται, πραγματοποιούνται και Αξιολογούνται οι Γραπτές Δοκιμασίες
Δοκιμασίες Συμπλήρωσης
Θέματα Ανάπτυξης
Θέματα Πολλαπλών Επιλογών
Θέματα Διαζευκτικής Μορφής
Η Εξοικίωση των Μαθητών με τις Εξετάσεις
3. Η Διαμόρφωση, η Πραγματοποίηση και η Βαθμολόγηση Εναλλακτικών Μορφών Αξιολόγησης
Ατυπες Παρατηρήσεις και Ερωτήσεις
Η Αξιολόγηση Επίδοσης
Ο Σχεδιασμός των Αξιολογήσεων Επίδοσης
Φάκελος Εργασιών (Portfolio)
4. Η αναφορά για την επίδοση των Μαθητών
Βαθμολογίες βάσει Νόρμας
Βαθμολογίες Βάσει Προτύπων (Προτυπικές)
Η Ενσωμάτωση της Αξιολόγησης στη Βαθμολογία