Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9552-26-4
Πεδίο, Αθήνα, 9/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 248 σελ.
Περιγραφή

Η `Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία` είναι μια ριζοσπαστική μορφή της αναδυόμενης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και συνιστά την πρότασή μας για την μετεξέλιξη ή, με άλλα λόγια, τη νέα γενιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αναπτύσσεται στα χρόνια της μετανεωτερικότητας. Χαρακτηρίζεται από συστημικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, εστιάζεται στην ανάπτυξη της στοχαστικοκριτικής σκέψης, είναι προσανατολισμένη στις αξίες και προωθεί μια εκπαίδευση πολιτική, δημοκρατική και συμμετοχική, που πιστεύει στο μετασχηματιστικό ρόλο του σχολείου στην κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να αντισταθεί στη σαρωτική ισοπέδωση των αξιών και των οραμάτων που παρατηρείται γύρω μας και να αποτελέσει χώρο αφύπνισης και παραγωγής ιδεών και οραμάτων, όπως και διεκδικήσεων και πρακτικών για μια καλύτερη εκπαίδευση και μια καλύτερη κοινωνία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Συντομογραφίες
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Η εξέλιξη και οι παραλλαγές
Από τη φύση στο περιβάλλον
Πολυφωνία και πλουραλισμός
Από το περιβάλλον στην αειφορία
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
2.Οικονομία και περιβάλλον
Μια περίπλοκη σχέση με απλά λόγια
Η οικονομική ανάπτυξη
Η κατανάλωση
3.Η κρίση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης
Το περιβάλλον
Η φτώχεια και οι ανισότητες
Η περιβαλλοντική αδικία
Μια πολυδιάστατη κρίση
4.Από την οικονομική στην αειφόρο ανάπτυξη
5.Η έννοια της αειφορίας
Ορισμοί και διατυπώσεις
Κριτικές και αμφισβητήσεις
Ζητήματα και προβληματισμοί
Η επίσημη εκδοχή
6.Η ιδεολογική δομή της αειφορίας
Οι δύο αειφορίες
Περαιτέρω κριτήρια και αναλύσεις
Η ισχυρή αειφορία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
7.Απολογισμοί και αντινομίες: η λάιτ πράσινη κοινωνία
Είμαστε όλοι περιβαλλοντιστές;
Τα παράδοξα και οι αντιθέσεις
Τα υβρίδια και η μεταβατική εποχή
8.Η λάιτ περιβαλλοντική εκπαίδευση
Είναι η εκπαίδευση περιβαλλοντική;
Ο κομφορμισμός και οι δυσπραγίες
Λάιτ ΠΕ: μέρος της λύσης ή του προβλήματος;
9.Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
Από την ΠΕ στην ΕΠΑ
Ζητήματα και θέσεις
Η εξελισσόμενη φύση και ο πλουραλισμός της ΕΠΑ
10.Ζητήματα σχετικά με τις έννοιες και τη χρήση των όρων
Ο φορμαλισμός των λέξεων
Οι δικλίδες ασφαλείας
Άλλα ζητήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
11.Η συστημική και η διεπιστημονική φύση της εκπαίδευσης
για το περιβάλλον και την αειφορία
Η ολιστική και η συστημική προσέγγιση
Η διεπιστημονική και η διαθεματική προσέγγιση
12.Ο κριτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης για το περιβάλλον
και την αειφορία
Λίγα λόγια για την κριτική σκέψη
Κριτική σκέψη και αμφιλεγόμενα ζητήματα
Η κριτική ΕΠΑ
13.Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
και οι αξίες
Η διδασκαλία των αξιών
Οι αξίες της αειφορίας
14.Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
ως πολιτική εκπαίδευση
Ο πολιτικός γραμματισμός
Αλλαγή συμπεριφοράς ή δράση;
Εταιρικότητα και συμπράξεις
Επίλογος
Παραρτήματα
Παράρτημα Α: Ρεύματα ιδεών στο σύγχρονο περιβαλλοντισμό
Παράρτημα Β: Ρεύματα ιδεών στη σύγχρονη εκπαίδευση
Βιβλιογραφία
Add: - Upd: