Εκλογές στη Νεφούπολη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-378-581-1
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ψηφιακό, CD-ROM