Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία
Introduction à la psychosociologie (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8041-87-5
Τυπωθήτω, Αθήνα, 3/2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 361 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο Jean Maisonneuve, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Nanterre (Paris X), δεν αρκείται σε μια απλή παρουσίαση των σημαντικότερων κεφαλαίων της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Συζητά με ζωντάνια τη δυναμική της ανάδυσής της εν μέσω άλλων πλούσιων επιστημονικών ρευμάτων που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με συναφή θέματα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του (μυημένου ή μη) αναγνώστη για τις άρρηκτες σχέσεις της με γειτονικά πεδία (φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχανάλυση...) και παρουσιάζοντας εν κατακλείδι, διεξοδικά τρία μείζονος σημασίας ζητήματα των επιστημών του ανθρώπου, η κατανόηση των οποίων προϋποθέτει τόσο την ευαισθησία μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης όσο και την πληρότητα της διεπιστημονικότητας: φύση και πολιτισμός, σύμβολα και συμβολισμός, το ζήτημα της αλλαγής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Προκαταρκτικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ψυχοκοινωνιολογία: επιστήμη αρμός και επιστήμη της αλληλεπίδρασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εννοιακά και μεθοδολογικά πλαίσια
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Μείζονες έννοιες και διεργασίες
Τμήμα Α: Εγώ και ο άλλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το πρόσωπο και η ταυτότητά του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διαπροσωπικές σχέσεις και έλξεις
Τμήμα Β Ομαδικές δομές και διεργασίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η έννοια της ομάδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Οι κανόνες και οι διεργασίες επιρροής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ρόλοι και συγκρούσεις ρόλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η επικοινωνία. Οι γλώσσες της - τα δίκτυά της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Κοινωνική σκέψη και κοινωνικές πρακτικές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Γνώμες, στερεότυπα και κοινωνικές αναπαραστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Κοινωνικές πρακτικές και τελετουργικές συμπεριφορές
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Μερικά μείζονα ζητήματα στις επιστήμες του ανθρώπου και οι ψυχοκοινωνικές τους όψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Φύση και πολιτισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Τα σύμβολα και το πρόβλημα του συμβολισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Το ζήτημα της αλλαγής
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο συγγραφέων
Ευρετήριο όρων