Εισαγωγή στην υδρολογία
Introduction to Hydrology (τίτλος πρωτοτύπου)
Μετάφραση: Χατήρης, Ιωάννης
Επιστημονική επιμέλεια: Χατήρης, Ιωάννης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-716-1
Ίων, Αθήνα, 3/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,096 γρ, 648 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει τις ανάγκες των σπουδαστών αλλά και επαγγελματιών που πρόκειται να ασχοληθούν με προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Πολλά παραδείγματα με τις λύσεις τους και προβλήματα χρησιμεύουν για να ενισχύσουν την κατανόηση του κειμένου. Επίσης παρέχονται πολλές χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο.

Περιεχόμενα:
- Υδρολογικές Μετρήσεις και Πηγές Δεδομένων
- Στατιστικές Μέθοδοι στην Υδρολογία
- Εγκατακριμνίσεις
- Ανάσχεση και Συγκράτηση Νερού από Μικρές Λίμνες
- Εξάτμιση και Διαπνοή
- Διήθηση
- Υδρολογία Επιφανειακού Νερού
- Υδρογραφήματα
- Υδρολογία Υπογείων Υδάτων
- Αστική Υδρολογία
- Υδρολογική Προσομοίωση και Σύνθεση Ροής Ρέματος
- Η Υδρολογία στις Μελέτες.