Εισαγωγή στην τεχνολογία πληροφοριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6759-55-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 282 σελ.
Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών αλλά και την εφαρμογή τους στην επιστήμη της πληροφόρησης. Επομένως, εξετάζονται θέματα της επιστήμης των υπολογιστών όπως τα ιεραρχικά μοντέλα γνώσης, η φιλοσοφία της πληροφορίας, η αρχιτεκτονική των υπολογιστών, οι κατηγορίες των σύγχρονων υπολογιστών, η αναπαράσταση και οι δομές δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων, η έννοια των αλγορίθμων, το λογισμικό κ.λπ. Έχοντας ακούσει για πρώτη φορά ή έχοντας πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επανάληψη των πιο πάνω εννοιών, ο αναγνώστης μπορεί να συνεχίσει με το δεύτερο και τρίτο μέρος του βιβλίου, όπου θα συναντήσει εξειδικευμένες έννοιες και εφαρμογές (και όχι μόνο) σε σχέση με συστήματα πληροφορικής και βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριμένα, θα έχει την ευκαιρία να βρει πληροφορίες για πρότυπα (π.χ. MARC, RDF, Dublin Core, XML κ.λπ.), για τεχνολογίες (Apache, MySql, SDI, κ.λπ.), για αρχιτεκτονικές υλοποίησης (client-service, 3-tier κ.λπ.) και βασικές έννοιες των συστημάτων των οργανισμών πληροφόρησης. Επιπλέον, θα εμβαθύνει στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών και σε υποσυστήματά τους, όπως αυτό της καταλογογράφησης, κυκλοφορίας υλικού, αναζήτησης κ.λπ. Η εμβάθυνση πλαισιώνεται από την επίδειξη του πιο δημοφιλούς λογισμικού βιβλιοθηκών, ανοικτού κώδικα, του Koha. Πέρα όμως από τις εξειδικευμένες εφαρμογές, ο αναγνώστης μπορεί να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο ενημέρωσης στις σύγχρονες εξελίξεις με την πραγματοποίηση μιας συνοπτικής περιγραφής των πιο δημοφιλών εφαρμογών γραφείου, όπως είναι το Microsoft Word και το Microsoft Excel.

Τόσο η δομή, όσο και το περιεχόμενο του βιβλίου, σε όλη του την έκταση, παραμένουν απλά και κατανοητά από το μέσο αναγνώστη. Σε πολλά σημεία μια σειρά από καλά σχεδιασμένες εικόνες, αλλά και οι βήμα προς βήμα επιδείξεις συστημάτων και διαδικασιών, το καθιστούν ακόμα πιο προσιτό, ανεξάρτητα από το βαθμό τεχνολογικής εξοικείωσης του αναγνώστη.