Εισαγωγή στην παιδαγωγική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-689-8
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1/2003
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.56 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 883 γρ, 420 σελ.
Περιγραφή

Η `Εισαγωγή στην Παιδαγωγική` φιλοδοξεί να καλύψει ανάγκες όσων προετοιμάζονται για το λειτούργημα του δασκάλου ή του καθηγητή και όσων ήδη το ασκούν, αφού, ιδιαίτερα στις μέρες μας, η θέση πως για την πραγμάτωση μιας καλής διδασκαλίας αρκεί η καλή γνώση του γνωστικού αντικειμένου από το δάσκαλο ή τον καθηγητή δεν ευσταθεί ούτε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.
Οι σύγχρονες απαιτήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της γνώσης των βασικών εκείνων στοιχείων, που αφορούν προβλήματα και πορίσματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Πάνω στις βάσεις αυτές ο δάσκαλος ή ο καθηγητής καλείται να στηρίξει τον ψυχοπαιδαγωγικό και διδακτικό του εξοπλισμό.
Σκοπός του συγγράμματος `Εισαγωγή στην Παιδαγωγική` είναι να εκθέσει, αναλύσει και αξιολογήσει, στα πλαίσια των κλασικών περιοχών της παιδαγωγικής επιστήμης, τους σύγχρονους παιδαγωγικούς προβληματισμούς και τα βασικά πορίσματα της παιδαγωγικής έρευνας.
Η έκδοση αυτή -πέμπτη στη σειρά- παρουσιάζει τροποποιήσεις και προσθήκες και επιχειρεί να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη σημερινή σχολική πραγματικότητα.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αγωγή μέσα από τις καθημερινές μας εμπειρίες
Κοινωνία και αγωγή
Α. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Παιδαγωγική και επιστήμη της αγωγής
Η Παιδαγωγική και ο επιστημονικός χαρακτήρας της
Β. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ανθρωποβιολογία και αγωγή
Ψυχολογία και αγωγή
Κοινωνιολογία και αγωγή
Φιλοσοφία, Θεολογία και αγωγή
Γ. ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Η αγωγή στους πρωτόγονους και σε αρχαίους ανατολικούς λαούς
Η αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη
Η αγωγή στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και στην Ορθόδοξη Ανατολή
Η εξέλιξη στην ελληνορθόδοξη παιδαγωγική σκέψη και πράξη
Η αγωγή στην εποχή του Δυτικού Μεσαίωνα και την Αναγέννηση
Η αγωγή στην εποχή του Ρεαλισμού
Η αγωγή στον Ευσεβισμό και Φιλανθρωπισμό
Η αγωγή στην εποχή του Διαφωτισμού
Η αγωγή στην εποχή του Νεοανθρωπισμού
Ο δέκατος ένατος αιώνας και η ανάπτυξη της Παιδαγωγικής επιστήμης
Η παιδαγωγική στον 20ό αιώνα
Η παιδαγωγική σκέψη και πράξη στην ελληνική πραγματικότητα από την ίδρυση του πρώτου ελεύθερου ελληνικού κράτους και μέχρι σήμερα
Η εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη
Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η δυνατότητα και αναγκαιότητα της αγωγής
Βασικοί παιδαγωγικοί όροι
Ε. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γενικά για την έρευνα
Αντικείμενα έρευνας στην Παιδαγωγική
Βασικές μέθοδοι έρευνας στο χώρο της Παιδαγωγικής
ΣΤ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Ο Παιδαγωγούμενος
Ο Παιδαγωγός
Παιδαγωγική σχέση και διαπροσωπική επικοινωνία
Παιδαγωγία και 'δια βίου' μαθητεία του παιδαγωγού
Ζ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Οι σκοποί της αγωγής και ο γενικότερος προβληματισμός
Ιστορική αναδρομή στους σκοπούς της αγωγής και τα βασικά μορφωτικά ιδεώδη
Οι ελληνορθόδοξοι προσανατολισμοί της αγωγής σε σχέση με τη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση
Οι σκοποί της αγωγής και της εκπαίδευσης ως σύγχρονο κεντρικό θέμα της Παιδαγωγικής επιστήμης
Βασικά προβλήματα και γνωρίσματα του σκοπού της αγωγής
Επίκαιροι κατευθυντήριοι προσανατολισμοί της αγωγής
Η. ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Μορφωτικά αγαθά - Προγράμματα μάθησης (Αναλυτικά Προγράμματα) - Παραπρόγραμμα
Η μεθοδολογία στην αγωγή και τη διδασκαλία
Μέσα αγωγής και διδασκαλίας
Θ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Η οικογένεια
Το σχολείο
Η σχεσιοδυναμική σχολείου και οικογένειας στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών
Φορείς αγωγής παράλληλοι προς την οικογένεια και το σχολείο και Παιδαγωγική
Ι. ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός
Εκπαίδευση και αντικοινωνική νεότητα
Εγγραμματοσύνη (αλφαβητισμός) και αναλφαβητισμός
Η εκπαιδευτική ανισότητα, το πρόβλημα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και ο αντισταθμιστικός ρόλος της
Πολυπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση
Ελεύθερος χρόνος και αγωγή
ΙΑ. Η ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι ειδικές ανάγκες, ως ψυχοσωματική και πνευματική επιβάρυνση του ατόμου, και η Θεραπευτική Παιδαγωγική
Είδη ιδιαίτερων αναγκών
Οι μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες και το πρόβλημα της εκπαίδευσής τους
ΙΒ. Η 'ΔΙΑ ΒΙΟΥ' ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η 'ΔΙΑ ΒΙΟΥ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση
Ξενόγλωσση