Εισαγωγή στην οικονομική γεωγραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-757-9
Κριτική, Αθήνα, 10/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 417 γρ, 239 σελ.
Περιγραφή

Η Οικονομική Γεωγραφία αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως ένα πολύπλοκο όσο και μεταβαλλόμενο σύνολο. Το εύρος και η ευελιξία των προσεγγίσεών της την καθιστούν χρήσιμη στην προώθηση της κατανόησης των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους συντελεστών που επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τελικώς την ανθρώπινη ευημερία. Τα βασικά ερευνητικά αντικείμενα του σημαντικού αυτού επιστημονικού κλάδου εστιάζονται στην αλληλεπίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος. Ο χώρος θέτει τους όρους μέσα στους οποίους αναπτύσσονται οι κοινότητες των ανθρώπων, τις τροφοδοτεί με τις πρώτες ύλες και επιδρά στην ανάπτυξή τους. Η γνώση που προκύπτει από τη μελέτη των επιμέρους θεμάτων τα οποία συνθέτουν το δυναμικό γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Γεωγραφίας επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί για τη χάραξη κατάλληλων μέτρων πολιτικής με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του ανθρώπου και τη διατήρηση της αειφορίας της φύσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Η οικονομική δραστηριότητα και η γεωγραφία
2. Θεωρητική προσέγγιση
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
1. Το φυσικό περιβάλλον
2. Οι φυσικοί πόροι ως συντελεστής της παραγωγής
3. Ενέργεια
4. Ο πληθυσμός ως συντελεστής της αναπτυξιακής διαδικασίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής
2. Ο δευτερογενής τομέας της παραγωγής
3. Ο τριτογενής τομέας της παραγωγής
4. Η γεωγραφία της κατανάλωσης και η ανάπτυξη αστικών συγκεντρώσεων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
1. Ανισότητα κατανομής του πλούτου και ανισότητα ευκαιριών
2. Διαφοροποιημένες μορφές κοινωνικών διαρθρώσεων
3. Πολιτισμός
4. Μετακινήσεις πληθυσμών
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
1. Αντίληψη του περιβάλλοντος και συμπεριφορά
2. Οι έννοιες του κράτους και του έθνους
3. Η εσωτερική συγκρότηση του κράτους
4. Υπερεθνικές ενώσεις
Εν είδει επιλόγου
Βιβλιογραφία