Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική
Introduction un raisonnement sociologique (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-354-063-2
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1998
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 743 γρ, 357 σελ.
Περιγραφή

Πώς θεσμοθετήθηκε η επιστήμη της "κοινωνιολογίας"; Ποια εμπόδια χρειάστηκε να υπερκεράσει ο συγκεκριμένος θεσμός;
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα.
Και το κατορθώνει:
- περιγράφοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η κοινωνιολογία συλλαμβάνει τον κόσμο -τρόπο που τη διαφοροποιεί από ερμηνείες άλλου τύπου (ψυχολογική, βιολογική, διοικητική...).
- εξετάζοντας τις προβληματικές που επεξεργάστηκαν οι πρώτοι κοινωνιολόγοι: Durkheim, Weber κ.ά.
- προσδιορίζοντας τις θεμελιώδεις έννοιες της κοινωνιολογίας, όπως είναι οι θεσμοί, οι κοινωνικές παραστάσεις, οι κοινωνικές ομάδες, ο αγώνας, η αναπαραγωγή κτλ.
- προβάλλοντας και αναλύοντας τα προβλήματα που έχουν τεθεί από τις διάφορες μεθοδολογικές ή τεχνικές προσεγγίσεις.

Η κοινωνιολογική συλλογιστική, παρακάμπτοντας και υπερβαίνοντας την υποκειμενικότητα, προβάλλει την ιδιαίτερη ακρίβεια η οποία ανατρέπει πολλούς από τους τρόπους μελέτης του κοινωνικού κόσμου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
1. Η ΡΗΞΗ
2. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
1. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕIΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
3. ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
4. ΤΑ «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
5. ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
6. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
1. Ο ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
2. Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
2. ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
3. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
4. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑΣ - Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ
Ι. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΙ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
1. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
2. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ