Εισαγωγή στην ηλεκτροδυναμική
Introduction to Electrodynamics (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-524-033-2
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης , 11/2005
4η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 27.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 352 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Ο δεύτερος αυτός τόμος του συγγράμματος του Griffiths πραγματεύεται τα χρονομεταβαλλόμενα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, την παραγωγή και διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας ως το κατεξοχήν εννοιολογικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη κατανόηση της Ηλεκτροδυναμικής. H διαυγής ανάπτυξη της θεωρίας συμπληρώνεται από την παιδαγωγική πραγμάτευση επιλεγμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων. Επίσης, αναφορές στην προσιτή πρόσφατη βιβλιογραφία προτρέπουν σε περαιτέρω έρευνα ειδικότερων θεμάτων. Το δίτομο αυτό έργο συνιστά μια σημαντική προσθήκη στην ελληνόγλωσση πανεπιστημιακή βιβλιογραφία.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

7. HΛEKTPOΔYNAMIKH
7.1 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη
7.2 O Νόμος του Faraday
7.3 Οι Εξισώσεις Maxwell
7.4 Εισαγωγή του Δυναμικού στην Ηλεκτροδυναμική
7.5 Ενέργεια και Ορμή στην Ηλεκτροδυναμική
8. HΛΕΚΤΡΟMAΓNHTIKA KYMATΑ
8.1 H Κυματική Εξίσωση
8.2 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Μη Αγώγιμα Μέσα
8.3 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Αγωγούς
8.4 Διασπορά
8.5 Καθοδηγούμενα Κύματα
9. HΛEKTPOMAΓNHTIKH AKTINOBOΛIA
9.1 Ακτινοβολία Διπόλου
9.2 Ακτινοβολία ενός Σημειακού Φορτίου
9.3 Ανάδραση Ακτινοβολίας
10. HΛΕΚΤΡΟΔYNAMIKH KAI ΣXETIKOTHTA
10.1 H Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας
10.2 Σχετικιστική Μηχανική
10.3 Σχετικιστική Ηλεκτροδυναμική
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:07